15.01.2013 | Likovni program | ОСАМДЕСЕТ
17.01.2013 | Likovni program | MARY LEVIKINA, MAN (A PERSON) AND THE CITY
22.01.2013 |
05.02.2013 | Likovni program | IVANA RANISAVLjEVIĆ, OSVEĆENjE
14.02.2013 | Likovni program | BRANKO MILANOVIĆ I MARKO STANKOVIĆ, ZAPREMINE
20.02.2013 | Likovni program | NIKOLA ĐURIĆ, fotografije
05.03.2013 | Likovni program | STIL I PORUKA
13.03.2013 | Likovni program | Izložba radova studenata koji su diplomirali na Katedri za zidno slikarstvo Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
19.03.2013 | Likovni program | RENATA MILIĆEVIĆ, STEFAN TODOROVIĆ I ĐURĐA SIVAČKI, slike i crteži
23.03.2013 | Likovni program | RADIONICA STRIPA INVAZIJA OBLAČIĆA - Hajde da napravimo sledeći broj zajedno!
01.04.2013 | Likovni program | 18 MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE MINIJATURE
09.04.2013 | Likovni program | INVAZIJA OBLAČIĆA, izložba radova nastalih na radionici stripa za decu
17.04.2013 | Likovni program | IZLOŽBA RADOVA STUDENATA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRADSKA POLITEHNIKA
19.04.2013 | Likovni program | ANA MARKOVIĆ, TAČKE GLEDIŠTA
11.05.2013 |
28.05.2013 | Likovni program | ANĐELA MILOŠEVIĆ I VLADIMIR PETROVIĆ, CRTEŽI
04.06.2013 | Likovni program | FOTOGRAFSKI PORTRET - ILUZIJA ILI STVARNOST?
12.06.2013 | Likovni program | SRĐAN ARSIĆ, IGOR SMILjANIĆ I GORSKI KABADAJA, skulpture
20.06.2013 | ŠEJMA PRODANOVIĆ, DNEVNI CRTEŽ : izložba
04.07.2013 |
05.09.2013 |
11.09.2013 |
16.09.2013 |
19.09.2013 |
24.09.2013 |
01.10.2013 | MILORAD KRSTIĆ, DAS ANATOMISCHE THEATER, IZABRANI RADOVI, izložba printova
01.10.2013 | NIKOLA MAJDAK (1927-2013) IZLOŽBA ANIMIRANIH FILMOVA, FOTOGRAFIJA I CRTEŽA
10.10.2013 | IZLOŽBA RADOVA NAGRAĐENIH AUTORA SA XVII BIJENALA STUDENTSKOG CTREŽA SRBIJE
15.10.2013 | KROZ ATELJE, autorska izložba istoričarke umetnosti Ane Bogdanović
22.10.2013 | CIKLUS PREDAVANjA ISTORIJA DOMAĆEG MUZIČKOG VIDEO SPOTA/ II DEO: NOVI TALAS
06.11.2013 | OLGA UZELAC, LjUDI, izložba keramičkih radova
20.11.2013 | UKUS TELA, izložba radova studentata sa FLU Beograd
23.11.2013 | “APRILSKA RADIONICA U NOVEMBRU” U SARADNjI SA IZDAVAČKOM KUĆOM KORNET, Radionica u kojoj će se istraživati forme i sadržaji koji povezuju vizuelnu umetnost i literaturu.
26.11.2013 | CIKLUS PREDAVANjA ISTORIJA DOMAĆEG MUZIČKOG VIDEO SPOTA BORGHESIA, LAIBACH, AUTOPSIA
10.12.2013 | Izložba The Torso umetničke grupe _goldmann.strohmann.subotic_
18.12.2013 | IZLOŽBA RADOVA POLAZNIKA ŠKOLE ZA FOTOGRAFIJU FOTOGRAFIJA KAO SREDSTVO KOMUNIKACIJE
18.12.2013 | FOTOGRAFIJA KAO SREDSTVO KOMUNIKACIJE : program
24.12.2013 | CIKLUS PREDAVANjA ISTORIJA DOMAĆEG MUZIČKOG VIDEO SPOTA / PREDAVANJE: DEVEDESETE
26.12.2013 | UROŠ PAVLOVIĆ I MIROSLAV DAJČ, NIŠTA STRAŠNO, izložba digitalnih printova