01.01.2012 | Akademski filmski centar | Balkanima 2012
01.01.2012 | Alternative film/video 2012 : Film posle filmske trake : 30 godina festivala Alternative film/video
18.01.2012 |
25.01.2012 |
08.02.2012 | Akademski filmski centar | IZ TREZORA ZAGREB FILMA
22.02.2012 | Akademski filmski centar | FILMOVI IVANA OBRENOVA
29.02.2012 | Akademski filmski centar | 30 GODINA ALTERNATIVE FILM/VIDEO FESTIVALA
06.03.2012 | Akademski filmski centar | DAVID KIDMAN
07.03.2012 | Akademski filmski centar | ŽENSKA STRANA ROMANA I DRUGE PRIČE
14.03.2012 |
21.03.2012 | Akademski filmski centar | ALTERNATIVE FILM 1983.
04.04.2012 | Akademski filmski centar | NARODNA TEHNIKA-TEHNIKA NARODU
11.04.2012 | Akademski filmski centar | O VRTOGLAVICI I RUŠEVINAMA
17.04.2012 | Akademski filmski centar | GODIŠNjA PRODUKCIJA AFC-a (prvi deo)
18.04.2012 | Akademski filmski centar | GODIŠNjA PRODUKCIJA AFC-a (drugi deo)
25.04.2012 | Akademski filmski centar | NEPOZNATA AMERIČKA ANIMACIJA-Off Hollywood
19.05.2012 | Akademski filmski centar | SEMINAR ŽELIMIRA ŽILNIKA
23.05.2012 |
30.05.2012 | Akademski filmski centar | MAJDAK’S CHOICE-program po izboru umetničkog direktora Balkanima festivala
02.06.2012 | Akademski filmski centar | GODIŠNjA PROJEKCIJA FILMOVA FILMSKE ŠKOLE KVADRAT
06.06.2012 | Akademski filmski centar | PREMIJERA FILMA EKA I BI
27.06.2012 | Akademski filmski centar | Predstavljanje autora - NADINE POULAIN
12.09.2012 | Akademski filmski centar | NAGRAĐENI FILMOVI SA PROŠLOGODIŠNjEG IZDANjA FESTIVALA BALKANIMA
19.09.2012 | Akademski filmski centar | PROJEKCIJA FILMOVA MILANA JELIĆA
02.10.2012 | Akademski filmski centar | EVROPSKI FESTIVAL ANIMIRANOG FILMA BALKANIMA 2012
03.10.2012 | Akademski filmski centar | Animacijsko blago Češke 1
03.10.2012 | Akademski filmski centar | Otvaranje izložbe crteža i karikatura Joška Marušića
04.10.2012 | Akademski filmski centar | Predstavljanje autora-člana žirija - Joško Marušić
05.10.2012 | Akademski filmski centar | Premijera filma JUNOD
06.10.2012 | Akademski filmski centar | IVO KAPRINO - velikan norveške lutka animacije
06.10.2012 | Akademski filmski centar | Svečano zatvaranje 9. Evropskog festivala animiranog filma Balkanima 2012
17.10.2012 | Akademski filmski centar | FILMSKA RADIONICA AKK U SELU NAKUČANI 1971. GODINE
20.10.2012 | Akademski filmski centar | VILJUŠKA PUNA LJUBAVI
24.10.2012 | Akademski filmski centar | PROJEKCIJA FILMOVA POLAZNIKA RADIONICE FILMSKE AFC-a 2011/2012.
31.10.2012 | Akademski filmski centar | DUKA FEST-BANJA LUKA
04.11.2012 | Akademski filmski centar | STUDENTSKI FILMOVI ŠKOLE CENTRA ZA VIZUELNE KOMUNIKACIJE „KVADRAT“
07.11.2012 | Akademski filmski centar | RETROSPEKTIVA FILMOVA NIKOLE MAJDAKA
14.11.2012 | Akademski filmski centar | PROJEKCIJA FILMOVA SLOBODANA ĐORĐEVIĆA
21.11.2012 | Akademski filmski centar | FIKS FOKUS - 20 GODINA RADA
28.11.2012 | Akademski filmski centar | FIKS FOKUS - 20 GODINA RADA
05.12.2012 | Akademski filmski centar | THE SHIT AND THE FAN
05.12.2012 | Akademski filmski centar | Nenad Bračić FOTO-KINO OPREMA
06.12.2012 | Akademski filmski centar | SCRATCH FILM RADIONICA
06.12.2012 | Akademski filmski centar | SKRIVENI PARAMETRI MAĐARSKOG FILMA
06.12.2012 | Akademski filmski centar | Narative
06.12.2012 | Akademski filmski centar | KARPO PUTNIK
07.12.2012 | Akademski filmski centar | ALTERNATIVE FILM/VIDEO ISTRAŽIVAČKI FORUM
07.12.2012 | Akademski filmski centar | FILMOVI STUDENATA FAKULTETA LEPIH UMETNOSTI IZ TURA, FRANCUSKA
07.12.2012 | Akademski filmski centar | RETROSPEKTIVA MUZEJA OM PRODUKCIJE
08.12.2012 | Akademski filmski centar | IVAN MARTINAC
08.12.2012 | Akademski filmski centar | Okrugli sto alternative 2012
08.12.2012 | Akademski filmski centar | Autorska prezentacija DAVORIN MARC
09.12.2012 | Akademski filmski centar | Okrugli sto alternative 2012
09.12.2012 | Akademski filmski centar | ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2012 Lista značajnih ostvarenja Festivala
09.12.2012 | Akademski filmski centar | Specijalni program: Aure
09.12.2012 | Akademski filmski centar | Autorska prezentacija LJUBOMIR ŠIMUNIĆ
09.12.2012 | Akademski filmski centar | FILMOVI NASTALI NA RADIONICAMA
12.12.2012 | Akademski filmski centar | Božićni i novogodišnji animirani pokloni
21.12.2012 |