10.02.2010 |
17.02.2010 |
24.02.2010 | HOROR U ANIMIRANOM FILMU : projekcija filma
10.03.2010 |
17.03.2010 | Akademski filmski centar | OD ČISTOG DO PRLJAVOG FILMA NEMAČKI AVANGARDNI FILM DVADESETIH
24.03.2010 | Akademski filmski centar | Skriveno u lišću
21.04.2010 |
01.05.2010 | Akademski filmski centar | Balkanima 2010
01.05.2010 | Akademski filmski centar | Alternative film/video 2010
12.05.2010 | Akademski filmski centar | Dziga Vertov i ruska avangarda
13.05.2010 | Akademski filmski centar | Predstavljanje multimedijalnog festivala SOUND&VISIONS, koji će biti održan u Majdanpeku 25-27.6.2010.
13.05.2010 | Akademski filmski centar | Predstavljanje multimedijalnog festivala SOUND&VISIONS, koji će biti održan u Majdanpeku 25-27.6.2010.
19.05.2010 | Akademski filmski centar | Best of Balkanima 2009
09.06.2010 | Akademski filmski centar | Slavko Vorkapić i vizuelna priroda filma
16.06.2010 | Akademski filmski centar | 55 godina plodnog rada - iz trezora Dunav filma
17.06.2010 | Akademski filmski centar | Budućnost 3D animacije u Srbiji i svetu
05.10.2010 | Akademski filmski centar | Balkanima 2010
08.10.2010 | Akademski filmski centar | Balkanima 2010
13.10.2010 | Akademski filmski centar | Slobodan Šijan / Razgovori oko filma
20.10.2010 | Akademski filmski centar | Nikola Majdak / 66 godina rada na filmu
10.11.2010 | Akademski filmski centar | Opušteno
17.11.2010 | Akademski filmski centar | Međunarodna radionica dečijeg animiranog filma u Nišu
08.12.2010 | Akademski filmski centar | KINO KLUB BEOGRAD
08.12.2010 | Akademski filmski centar | Zid uspomena
08.12.2010 | Akademski filmski centar | AKADEMSKI KINO KLUB
09.12.2010 | Akademski filmski centar | Autorska prezentacija BADY MINCK
09.12.2010 | Akademski filmski centar | KINO KLUB SPLIT
10.12.2010 | Akademski filmski centar | KINO KLUB ZAGREB
11.12.2010 | Akademski filmski centar | Autorska prezentacija KARPO GODINA
11.12.2010 | Akademski filmski centar | KINO KLUB LJUBLJANA
11.12.2010 | Akademski filmski centar | VREME I AVANGARDA KINO KLUBOVA ( I deo )
11.12.2010 | Akademski filmski centar | VREME I AVANGARDA KINO KLUBOVA ( II deo )
12.12.2010 | Akademski filmski centar | KINO KLUB NOVI SAD
12.12.2010 | Akademski filmski centar | Autorska prezentacija SABOLČ TOLNAJ
12.12.2010 | Akademski filmski centar | EKSPERIMENTALNI FILM U REGIONU
15.12.2010 | EROTIKA I ROMANTIKA U ANIMIRANOM FILMU : projekcija filma