15.01.2009 | TREĆA ISTORIJA SRPSKOG FILMA : alternativni bioskop
22.01.2009 | TREĆA ISTORIJA SRPSKOG FILMA : alternativni bioskop
29.01.2009 | TREĆA ISTORIJA SRPSKOG FILMA : alternativni bioskop
19.03.2009 | TANGO I FILM : predavanja
08.04.2009 | BELDOCS : filmski festival
05.06.2009 | RADIONICA PAMETNIK : KORTESIJA : PALATE OD BLATA : projekcije
06.06.2009 | RADIONICA PAMETNIK : PAMETNIK : projekcije
18.09.2009 | MLADI AUTORI EVROPE : filmski program
16.10.2009 | USPON I PAD AMERIČKOG FILMA : ciklus predavanja
17.10.2009 | USPON I PAD AMERIČKOG FILMA : ciklus predavanja
23.10.2009 | USPON I PAD AMERIČKOG FILMA : ciklus predavanja
24.10.2009 | USPON I PAD AMERIČKOG FILMA : ciklus predavanja
30.10.2009 | USPON I PAD AMERIČKOG FILMA : ciklus predavanja
11.11.2009 | VOJISLAV-KOKAN RAKONJAC : sećanje