25.02.2008 | PRIPREMANJE TERENA ZA NOVU RUSIJU : predavanje
08.05.2008 | ODABRANI FILMOVI SA 9. SMOTRE ARHEOLOŠKOG FILMA : alternativni bioskop
20.05.2008 | DUGO PUTVANJE KUĆI ILI VORKY'S COMING HOME : film
15.09.2008 | MLADI AUTORI EVROPE : filmski program
06.10.2008 | TREĆA ISTORIJA SRPSKOG FILMA : predavanja uz projekcije
16.10.2008 | HANKA : projekcija filma
17.10.2008 | DOKUMENTARNI FILMOVI SIME BRDARA : projekcija filmova
23.10.2008 | PRE ISTINE ZAZIDAN : projekcija filma
30.10.2008 | TESTAMENT : projekcija filma
06.11.2008 | PREKOBROJNA : projekcija filma
13.11.2008 | KIŠA ZEMLJE MOJE : projekcija filma
14.11.2008 | DOKUMENTARNI FILMOVI MILANA BELEGIŠANINA : projekcija filmova
15.11.2008 | PAMETNIK : radionica
15.12.2008 | RAJNER VERNER FASBINDER : FILMSKI STVARALAC : film