14.01.2008 | NINOVA NAGRADA 2008. : izložba knjiga
11.02.2008 | BRANISLAV NUŠIĆ (1864-1938) : izložba knjiga
03.03.2008 | DESANKA MAKSIMOVIĆ (1898-1993) : izložba knjiga
03.04.2008 | STUDENTSKI AKTIVIZAM U BEOGRADU : izložba
21.04.2008 | NOVE KNJGE : POKLON BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA : izložba knjiga
12.05.2008 | PEDESET GODINA OD SMRTI ISIDORE SEKULIĆ : izložba knjiga
10.06.2008 | DOSTUPNOST STRANIH NAUČNIH INFORMACIJA U SRBIJI : BAZE PODATAKA SA SAŽECIMA I PUNIM TEKSTOM : prezen
06.10.2008 | KREATIVNOST I LUDILO : izložba knjiga
20.10.2008 | MENTALNA HIGIJENA : izložba knjiga
03.11.2008 | SAJAM 2008 - STRUČNA LITERATURA : izložba knjiga
17.11.2008 | SAJAM 2008 - BELETRISTIKA : izložba knjiga
22.12.2008 | VODIČ KROZ BIBLIOTEKU : izložba