14.02.2007 | Akademski filmski centar | Black market
21.02.2007 | Akademski filmski centar | Avangarda, alternativa, film
01.05.2007 | Akademski filmski centar | Balkanima 2007
01.05.2007 | Akademski filmski centar | Alternative film/video 2007
01.05.2007 | Akademski filmski centar | Alternative film/video 2006
30.05.2007 | Akademski filmski centar | Hot klab of Frans ili Salt Peanuts
13.06.2007 | Akademski filmski centar | Medijska arheologija: Margina protiv margine
19.09.2007 | Akademski filmski centar | Medijska arheologija: Sarajevo pop
26.09.2007 |