16.01.2006 | ZEPTER BOOK WORLD : prodajna izložba knjiga
17.01.2006 | Biblioteka | Novi ruski pisci u ediciji
31.01.2006 | 7 MALIH IZDAVAČA : prodajna izložba knjiga
10.02.2006 | PROMOCIJA SABRANIH DELA DANILA HARMSA
13.02.2006 | IZDAVAČKA KUĆA HABITUS : prodajna izložba knjiga
23.02.2006 | O SAKUPLJAČU ZORANA ŽIVKOVIĆA
06.03.2006 | IZDAVAČKA KUĆA GEOPOETIKA : prodajna izložba knjiga
09.03.2006 | Biblioteka | Šlem užasa: Kreativ o Tezeju i Minotauru
10.04.2006 | ZADUŽBINA SVETOG MANASTIRA HILANDARA : prodajna izložba knjiga
13.04.2006 | Biblioteka | TEORIJA KOMUNIKACIJE U PERSPEKTIVI POJMA HRIŠĆANSKOG VASKRSENJA
04.05.2006 | PESNIČKO VEČE KNJIŽEVNOG KLUBA
22.05.2006 | PRODAJNA IZLOŽBA ZADUŽBINE ANDREJEVIĆ : prodajna izložba knjiga
23.05.2006 | Biblioteka | Začarane avlije
25.05.2006 | Biblioteka | Ka novoj kulturnoj politici
13.11.2006 | SAJAM KNjIGA 2012 – STRUČNA KNjIGA : izložba knjiga
10.12.2006 | PRODAJNA IZLOŽBA IZDAVAČKOG PREDUZEĆA RAD : prodajna izložba knjiga
14.12.2006 | Biblioteka | MELANHOLIJA