21.03.2005 | Filmski program | NEDELJA SAVREMENOG JAPANSKOG FILMA
12.05.2005 | Filmski program | Novi tokovi i struktura savremenog iranskog dokumentarnog filma
11.06.2005 | Filmski program | REVIJA AZIJSKOG FILMA
13.10.2005 | Filmski program | Baster Kiton ili Veliko kameno lice ( I deo )
28.10.2005 | Filmski program | Baster Kiton ili Veliko kameno lice ( II deo)
08.11.2005 | Filmski program | 4. FESTIVAL ITALIJANSKOG FILMA