13.04.2005 | Akademski filmski centar | KOSMOPLOVCI
01.05.2005 | Akademski filmski centar | Alternative film/video 2004
01.05.2005 | Akademski filmski centar | Balkanima 2005
18.05.2005 | Akademski filmski centar | Kosmoplovci 2: Uvod u nomad
19.05.2005 | Akademski filmski centar | Preko crte - Olivera Pančić
21.05.2005 | Akademski filmski centar | Milčo Mančevski
31.05.2005 | Akademski filmski centar | SILENT WORD AS EVERLASTING UNDERSTANDING
07.06.2005 | Akademski filmski centar | Istorija avangardnog filma za početnike
17.06.2005 | Akademski filmski centar | NOMAD - FESTIVAL ELEKTRONSKE UMETNOSTI
07.09.2005 | Akademski filmski centar | RESTART
14.09.2005 | Akademski filmski centar | Filmovi Dzige Vertova II deo
05.10.2005 |
09.10.2005 | Akademski filmski centar | SVEČANO ZATVARANJE FESTIVALA
26.10.2005 | Akademski filmski centar | Sećanje na Ivana Martinca
03.11.2005 | Akademski filmski centar | MUZIČKI VIDEO SPOT
09.11.2005 | Akademski filmski centar | FILMOVI IVANA MANDIĆA
16.11.2005 | Akademski filmski centar |
17.11.2005 | Akademski filmski centar | II predavanje
23.11.2005 | Akademski filmski centar | Muzika na filmu
01.12.2005 |
07.12.2005 |
10.12.2005 |
10.12.2005 |
11.12.2005 | Akademski filmski centar | Okrugli sto: Mreže ( II deo )
20.12.2005 | Akademski filmski centar | TRILING