01.05.2004 | Akademski filmski centar | Balkanima 2004
01.05.2004 | Akademski filmski centar | Alternative film/video 2003
15.12.2004 | Akademski filmski centar | Alternative film/video 2004