01.02.2001 | NENAD VUČKOVIĆ : fotografije, kolaži, skulpture
13.02.2001 | SAN ALEHANDRO KUBA : izložba
20.02.2001 | MIRJANA SJEKLOĆA : crteži i skulpture
05.03.2001 | ALEKSANDRA GRAOVAC : crteži i slike
07.03.2001 | DOBITNICI NAGRADE X BIJENALA JUGOSLOVENSKOG STUDENTSKOG CRTEŽA : izložba
15.03.2001 | CRTEŽ 2001 : izložba
01.04.2001 | OSLOBAĐANJE : magistarska izložba keramičke kulture
12.05.2001 | XI BIJENALE JUGOSLOVENSKOG STUDENTSKOG CRTEŽA : izložba
11.09.2001 | ADMIR BAMBUR : crteži i grafike
02.10.2001 | GRAFIKE : izložba
25.10.2001 | 41. SALON LIKOVNOG STVARALAŠTVA AMATERA BEOGRADA : izložba
04.12.2001 | SILVANA RUČNOV : krasnopis
13.12.2001 | UNIVERZITET ARISTOTEL SOLUN : crteži i grafike