12.01.1994 | TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA : tematsko veče
18.01.1994 | LJUBOMIR TADIĆ - PORTRET MISLIOCA : tematsko veče
24.01.1994 | BRZOJAVKA ZA VALDHAJMA : tematsko veče
25.01.1994 | NAČERTANIJE ILIJE GARAŠANINA : tematsko veče
26.01.1994 | AZBUČNIK SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE : tematsko veče
31.01.1994 | ANDRIJA GAMS - O POJMU NORME : tematsko veče
02.02.1994 | BITAK I RAZUMEVANJE - HERMENEUTIKA I ONTOLOGIJA U DELU MARTINA HAJDEGERA DO "OBRTA" : tematsko veče
08.02.1994 | RAT SU ZAPOČELI MRTVI : tematsko veče
09.02.1994 | EVROPSKI KULTURNI IDENTITET : tematsko veče
14.02.1994 | STRANI MEDIJI O JUGOSLOVENSKOM RATU : tematsko veče
15.02.1994 | KURS TRANSCENDENTALNE MEDITACIJE : kurs
21.02.1994 | UNIVERZALNA IDEJA PRAVDE : tematsko veče
24.02.1994 | STARA NARODNA ARHITEKTURA ZLATIBORSKA BRVNARA : tematsko veče
07.03.1994 | JERMENSKA UMETNOST "HAČKARA" : tematsko veče
09.03.1994 | "JOŠ O POREKLU SRBA" : tematsko veče
15.03.1994 | AUTORITARNA LIČNOST U ATROPOLOŠKOM KLJUČU : tematsko veče
16.03.1994 | PREDSTAVLJANJE ČASOPISA "GLOSARIJUM" : promocija časopisa
21.03.1994 | DUNAV - REKA SARADNJE ILI REKA RAZDORA : tematsko veče
23.03.1994 | PRAVDA I PRAVIČNOST IDEJA SOCIJALNE PRAVDE I SLOBODE UGOVORA : tematsko veče
29.03.1994 | O PRAVDI KAO MORALNOJ VREDNOSTI : tematsko veče
04.04.1994 | 57 "STUDENTOVIH GODINA" : tematsko veče
05.04.1994 | VIZIJA ZA BUDUĆNOST - PREDLOZI ZA BUDUĆE REGIONALNO ORGANIZOVANJE JUGOSLOVENSKOG PROSTORA : tematsko veče
06.04.1994 | SAVREMENE AMERIČKE TEORIJE PRAVDE : tematsko veče
19.04.1994 | VOJNOISTORIJSKI GLASNIK : predstavljanje časopisa
25.04.1994 | POZITIVAN MIR : tematsko veče
27.04.1994 | TEORIJA PRAVDE DŽONA ROULSA : tematsko veče
04.05.1994 | MORAL, ZAKON I PRAVDA : tematsko veče
09.05.1994 | ARGUMENT : predstavljanje časopisa
10.05.1994 | RAZGOVOR SA SMILJOM AVRAMOV : tematsko veče
11.05.1994 | TEORIJA PRAVDE VOLCERA : tematsko veče
16.05.1994 | SUDBINA JUGOSLOVENSKE IDEJE DANAS : tematsko veče