08.01.1992 | MILAN TUCOVIĆ : slike
16.01.1992 | MIRJANA JANKOVIĆ : slike
04.02.1992 | ILIJA KRKOVIĆ : crteži, slike, skulpture
18.02.1992 | ''VETERINAR'' 91. : izložba faotgrafija i dijapozitiva
03.03.1992 | VASILIKI : slike, crteži
17.03.1992 | MILAN P. RAKOČEVIĆ : skulpture i crteži
02.04.1992 | MARIJANA ADŽIĆ : slike
17.04.1992 | WILLY : crteži
21.04.1992 | TESLA U DELIMA LIKOVNIH UMETNIKA : izložba
05.05.1992 | ŽELJKO RADIĆ : crteži i grafike
16.06.1992 | MIROSLAV LAZOVIĆ : slike
15.09.1992 | ZORICA MILOVANOVIĆ : slike i crteži
15.10.1992 | 11 + : izložba
23.10.1992 | UNUTRAŠNJA STRANA VRATA : izložba
05.11.1992 | GRAFIKA ` 92 : likovna kolonija
12.11.1992 | UNUTRAŠNJA STRANA VRATA : izložba
17.11.1992 | ZORAN DIMOVSKI : crteži
07.12.1992 | EMILIJA RAJKOVIĆ, DUŠAN MARTINOVIĆ : akvareli, slike
08.12.1992 | PRVA GENERACIJA FAKULTETA LIKOVNIH UMJETNOSTI NA CETINJU : izložba
22.12.1992 | VI BIJENALE JUGOSLOVENSKE STUDENTSKE GRAFIKE : izložba