12.10.1992 | Forum | Srpska Vizantija, Naučni skup