08.01.1991 | ALEKSANDRA ŠARANOVIĆ : slike
21.01.1991 | SLOBODAN MANOVIĆ - DANČO : slike i crteži
19.02.1991 | DARKO KARADŽIĆ : grafike
04.03.1991 | UMETNOST KIČA : izložba
19.03.1991 | VLADIMIR ĆURČIN : crteži
02.04.1991 | SVETLANA CVETKOVIĆ, OLIVERA MILORADOVIĆ : crteži
08.04.1991 | LIKOVNA RADIONICA MODERNE UMETNOSTI EDVINE ROMANOVIĆ : izložba
18.04.1991 | STEVO JOSIPOVIĆ : skulpture
06.06.1991 | VI BIJENALE JUGOSLOVENSKOG STUDENTSKOG CRTEŽA : izložba
05.09.1991 | MILENA BADNJAR : slike
25.09.1991 | 11 + : izložba
10.10.1991 | SUZANA KOSTIĆ : štampani tekstil
28.10.1991 | SVJETLANA SALIĆ : crteži
12.11.1991 | GRAFIKA '91 : likovna kolonija
26.11.1991 | SVET U KUTIJI ŠIBICA : izložba
12.12.1991 | VALENTINA STEFANOVSKA : grafike