13.03.1990 | MIKE JANJATOVIĆ : slike
01.04.1990 | BELA MARIAŠ : slike
24.05.1990 | V BIJENALE JUGOSLOVENSKE STUDENTSKE GRAFIKE : izložba
21.06.1990 | DIHA ANWAR HABASH : scenografija
19.09.1990 | LJUBINKA IVEZIĆ TRŠA : kolaži i slike
02.10.1990 | BRANKO RAKOVIĆ : slike i crteži
01.11.1990 | GRAFIKA '90 : likovna kolonija
15.11.1990 | IZLOŽBA RADOVA STUDENATA AKADEMIJE LIKOVNIH UMETNOSTI IZ LJUBLJANE : grafički odsek
06.12.1990 | NATALIJA ČOJANOVIĆ : slike