01.05.1990 | Akademski filmski centar | Alternative film-video '90