24.01.1989 | DRAGAN JANKOV : slike i crteži
24.01.1989 | MAIL ART : izložba
14.02.1989 | GORAN VIDAS : slike
17.02.1989 | OTVORENI ZIMSKI SALON 1988 : izložba
01.03.1989 | NEBOJŠA ROGIĆ : grafike
14.03.1989 | SAVREMENO SLIKARSTVO TUNISA : izložba
14.03.1989 | STANISLAV GRANIĆ : skulpture
11.04.1989 | MIHA FATIH : grafike
20.04.1989 | RASTISLAV ŠKULEC : crteži i skulpture
01.05.1989 | BERKI MIHALJFI MARIKA : izložba
09.05.1989 | FRANC CURK : izložba
23.05.1989 | V BIJENALE JUGOSLOVENSKOG STUDENTSKOG CRTEŽA : izložba
20.06.1989 | ODABRANI CRTEŽ : izložba
24.10.1989 | VLADAN LJUBINKOVIĆ : portreti
23.11.1989 | IZLOŽBA RADOVA STUDENATA AKADEMIJA LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI GLAVNIH GRADOVA SUSEDNIH ZEMALJA I BEOGRADA : izložba