11.01.1988 | SLAVICA KEKIĆ : grafike i crteži
26.01.1988 | SLAVICA KEKIĆ : grafike i crteži
09.02.1988 | IVICA ŽIVKOVIĆ : grafike
15.03.1988 | VLASTIMIR MIĆIĆ : fotografije
12.04.1988 | CRTEŽI I SLIKE NA PAPIRU : izložba
12.05.1988 | SAMOSTALNI JUGOSLOVENSKI UMETNICI : izložba
24.05.1988 | SUSRETI FAKULTETA I AKADEMIJA UMETNOSTI : izložba
03.06.1988 | ZVONO 1982-1988 : izložba
22.12.1988 | IV BIJENALE JUGOSLOVENSKE STUDENTSKE GRAFIKE : izložba