05.03.1985 | ODNOSI JUGOSLAVIJE SA SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA : tematsko veče
12.03.1985 | MOJE UVERENJE : tematsko veče
19.03.1985 | SAMOUPRAVNO DRUŠTVO I ODGOVORNOST : tematsko veče
26.03.1985 | KARAKTER I DOMETI UMETNIČKOS STVARALAŠTVA U SOCIJALIZMU : tematsko veče
14.05.1985 | KO DONOSI KLJUČNE ODLUKE U SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU : tematsko veče
21.05.1985 | KAKO DEMOKRATIZOVATI KADROVSKU POLITIKU? : tematsko veče
23.05.1985 | OBRAZOVANJE I DRUŠTVO : tematsko veče
28.05.1985 | MORFOGENEZA SOCIJALIZMA I NJEGOVE GRANICE : tematsko veče
30.05.1985 | MORFOGENEZA SOCIJALIZMA I NJEGOVE GRANICE : tematsko veče
06.06.1985 | O DIJALOGU - DANAS I OVDE : tematsko veče
11.06.1985 | KO DONOSI KLJUČNE ODLUKE U SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU : tematsko veče
18.06.1985 | FUNKCIONISANJE POLITIČKOG JEDINSTVA JUGOSLAVIJE : tematsko veče
08.10.1985 | AMERIKA OSAMDESETIH - KONZERVATIVNA VLAST I TREĆA TEHNOLOŠKA REVOLUCIJA : tematsko veče
17.10.1985 | SOCIJALNE RAZLIKE - IDEJNE I POLITIČKE IMPLIKACIJE : tematsko veče
22.10.1985 | VELIKI USTAVNI SISTEMI : tematsko veče
25.10.1985 | KULTURNA POLITIKA I MEĐUNACIONALNI ODNOSI : tematsko veče
29.10.1985 | AKTUELNI PROBLEMI U DOMENU SVETSKE I NAŠE PRIVREDE : tematsko veče
05.11.1985 | SLOBODA U MODERNOJ DRŽAVI : tematsko veče
12.11.1985 | KONTRAVERZE DEVIZNOG SISTEMA U JUGOSLAVIJI : tematsko veče