28.02.1984 | Muzički program | Tri
25.12.1984 | Muzički program | Lydia Jardon