22.01.1981 | DRAGOLJUB GVOZDENOVIĆ, VASKO ĐURIŠIĆ : skulpture
01.02.1981 | SKULPTURE : izložba
12.02.1981 | PAVLE PEJOVIĆ : skulpture i crteži
03.03.1981 | JARMILA VEŠOVIĆ - GAJIĆ : slike, gvaševi i crteži
19.03.1981 | LJUBIŠA ĐURIĆ : crteži
08.04.1981 | VESNA GOLUBOVIĆ : crteži
24.04.1981 | GEORGI JOSIFOV : crteži
15.05.1981 | LIKOVNA RADIONICA F : izložba
25.06.1981 | HADŽI KASTRATI : magistarska izložba slika i crteža
01.09.1981 | ILIJA DRAŠOVIĆ : izložba
10.09.1981 | IGOR KREGAR : slike i kolaži
17.09.1981 | DAMYANTI CHOWLA : izložba slika, crteža i kolaža
29.09.1981 | KERAMIKA : izložba
20.10.1981 | GANI BAJRAKTARI : skulpture
29.10.1981 | DRAGAN MILOŠEVIĆ : slike
06.11.1981 | IZLOŽBA RADOVA STUDENATA AKADEMIJE LIKOVNIH UMETNOSTI IZ LJUBLJANE : izložba
08.12.1981 | I BIJENALE JUGOSLOVENSKOG STUDENTSKOG CRTEŽA : izložba
08.12.1981 | I bijenale jugoslovenskog studentskog crteža