18.01.1980 | SVET KERAMIKE 79 : simpozijum
10.03.1980 | KUZMANOVIĆ MILENA : crteži i grafike
03.04.1980 | 4. APRIL DAN STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU : izložba slika
22.04.1980 | VALERIJA TALO : crteži i grafike
13.05.1980 | RADOVAN JANDRIĆ : grafike
03.06.1980 | SKULTURA : magistarska izložba
12.09.1980 | PREDRAG DRAGOVIĆ : crteži
26.09.1980 | ANJA ŠEVČIK : slike
14.10.1980 | NIKOLA VUČKOVIĆ : skulpture
31.10.1980 | PAL DEČOV : slike
21.11.1980 | STUDENTI POSTDIPLOMSKIH STUDIJA FLU IZ BEOGRADA : grafike
05.12.1980 | VESO SOVILJ : slike, crteži, grafike
26.12.1980 | JELENA GRUJIČIĆ MAJSTOROVIĆ : ilustracije, crteži, grafike