01.05.1977 | GLIGORIĆ MIHAILO - GLIŠA : izložba
13.05.1977 | VLADIMIR GEORGIJEVSKI : slike, crteži
24.06.1977 | RADOŠ JEVTIĆ : slike
30.09.1977 | SNEŽANA MARINKOVIĆ : mozaici
09.12.1977 | ESAD MUFTIĆ : grafike