AKADEMSKI FILMSKI CENTAR (Akademski kino klub)

Akademski kino klub osnovan je 1958. godine, a od 1976. deluje u sastavu Doma kulture, pod imenom Akademski filmski centar. Stalno u vrhu jugoslovenskog i srpskog alternativnog filmskog stvaralaštva, kroz više od pedeset godina postojanja, Centar je zahvaljujući autorima koji su stvarali svoje filmove (Živojin Pavlović, Kokan Rakonjac, Tomislav Gotovac, Radoslav Vladić, Ivan Obrenov, Bojan Jovanović...) nezaobilazno mesto na mapi evropskog avangardnog i eksperimentalnog filma. Edukujući generacije filmskih autora kroz škole i radionice, stvarajući obrazovane gledaoce kroz projekcije i predavanja u Alternativnom bioskopu Doma, Centar vaspitava mlade na tradiciji umetničkog, autorskog i istraživačkog filma. Regionalni festival eksperimentalnog filma ALTERNATIVE FILM – VIDEO (osnovan 1982) i evropski festival animiranog filma BALKANIMA (osnovan 2003) manifestacije su na kojima se susreću i razmenjuju iskustva autori, teoretičari i gledaoci prevashodno eksjugoslovenskog, ali i evropskog kulturnog prostora. ALTERNATIVE FILM ARHIV - Arhiv alternativnog filma i videa je značajan deo rada Centra, jer su u njemu pohranjeni ne samo filmovi nastali u Centru već i filmovi prikazani na festivalima Alternative i Balkanima i na programima Alternativnog bioskopa, kao i kompletna arhivska građa vezana za rad Centra i istoriju alternativnog filma u bivšoj Jugoslaviji. Izdavanje publikacija iz oblasti alternativnog filma važan je doprinos vrednovanju i istorizaciji ovog vida umetničkog stvaranja. Centar svojim delovanjem pokriva sve oblasti važne za razvoj kreativnosti mladih kroz medij filma i digitalnih pokretnih slika.U okviru Akademskog filmskog centra deluje ŠKOLA FILMSKE REŽIJE.


Kontakt:
tel. 26 91 442
afc@dksg.rs

Milan Milosavljevic
Milan Milosavljević
organizator i realizator

milan.milosavljevic@dksg.rsUrednik programa arhiva Ivan Velisavljević
tel. 26 91 442
ivan.velisavljevic@dksg.rs